Jak kupić działkę ROD

słoneczniki w ogrodzie

Działka ROD to typ działki rekreacyjnej. Skrót ROD pochodzi od słów Rodzinne Ogrody Działkowe. Działki takie przeznaczone są pod prywatne cele ogrodnicze i rekreacyjne. Od zawsze miały swoich miłośników, jednak czas pandemii i lockdownu sprawił, że bardzo wzrosło zainteresowanie nimi. Dzięki działce ROD można mieć dostęp do sporego kawałka zielonego terenu, często położonego w malowniczej okolicy.

Działki ROD – historia i przepisy

Rodzinne Ogrody Działkowe powstały z przekształcenia Pracowniczych Ogrodów Działkowych. Dokonano tego ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku. W 2012 Trybunał Konstytucyjny podważył zgodność niektórych zapisów tej ustawy z Konstytucją. Skutkiem tego było uchwalenie nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, która weszła w życie 19 stycznia 2014 roku.

Rodzinne ogrody działkowe są tworzone i zarządzane przez stowarzyszenia ogrodowe. Kiedyś istniały rygorystyczne wytyczne, nakładające na użytkujących działki wymogi, co do tego, jaka powierzchnia działki musi być przeznaczona pod uprawy. Obecnie takich wymogów nie ma i w praktyce wiele działek jest niemal w 100% przeznaczona pod rekreację. Jednym z istotnych elementów działek jest zabudowa altanowa – domki o powierzchni zabudowy maksymalnie 35 mkw oraz 12 mkw tarasu. W praktyce wystarcza to do tego, aby komfortowo korzystać z działki przez cały sezon.

Zaletą działek ROD jest to, że większość z nich jest wyposażona w niezbędne media – doprowadzono do nich prąd oraz wodociąg z wodą ogrodową (często pobieraną z jakiegoś pobliskiego zbiornika lub rzeki – nadaje się więc do podlewania).

Jak kupić działkę ROD

Z formalnego punktu widzenia nie można kupić takiej działki, ponieważ jej użytkowanie nie opiera się na prawie własności. Nabywane jest prawo do użytkowania działki, czyli dzierżawa. Własnością działkowicza są posadzone rośliny oraz konstrukcje postawione na działce, więc to także one są nabywane wraz prawem dzierżawy gruntu.

Właścicielem gruntów jest Polski Związek Działkowców i to od niego dzierżawi się działkę. Dotychczasowy użytkownik dokonuje jedynie przeniesienia tej dzierżawy na kupującego, w zamian za odstępne.

Przed zakupem należy poprosić sprzedającego o wgląd do uchwały zarządu ROD poświadczającej przyznanie prawa do działki. Jednak, aby być w pełni zabezpieczonym, najlepiej udać się samodzielnie do siedziby zarządu i potwierdzić to prawo. Przy okazji można wtedy uzyskać informacje, czy zarząd nie ma obiekcji odnośnie odsprzedaży działki oraz czy nie wiążą się z nią jakieś inne problemy formalne, np. zalegające opłaty.

Co do budynków znajdujących się na działce ROD, warto zajrzeć do ich planów i sprawdzić, czy są one zgodne ze zgłoszeniem oraz z obowiązującymi przepisami (powierzchnia maksymalna 35 mkw oraz wysokość maksymalna 4 metry przy dachu płaskim i 5 metrów przy dachu ze spadem). Konsekwencje samowoli budowlanej, jeżeli taką kupimy, spadną niestety na nas. Należy też sprawdzić stan techniczny altany. Podobnie warto dokonać inspekcji wszystkich pozostałych konstrukcji, takich jak ogrodzenia, kompostowniki, tarasy czy huśtawki.

Umowę przeniesienia praw do działki ROD podpisujemy u notariusza. Następnie składamy ją do zarządu, wraz z wnioskiem o jej zatwierdzenie. Zarząd ma 2 miesiące na decyzję. Jeżeli będzie odmowna, możemy ją zaskarżyć w sądzie.

Dodaj komentarz

Podobne artykuł